Koostööpartnerid

Paide linnavalitsus https://paide.kovtp.ee/

Paide linna noortevolikogu http://paide.kovtp.ee/noortevolikogu

https://www.facebook.com/paidelinnanoortevolikogu

Järva maavalitsus  https://jarva.maavalitsus.ee/

Järvamaa Noortekogu https://www.facebook.com/J%C3%A4rvamaa-Noortekogu-103058793089239/

Paide Kultuurikeskus http://paidekultuurikeskus.ee/

Paide Ühisgümnaasium http://paideyg.ee/

Paide Gümnaasium http://paidegymn.ee/

Järvamaa Spordiliit http://www.jarvasport.ee/

Mitteformaalne õppimine http://mitteformaalne.ee/

Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/

Eesti Noorsotöö Keskus https://www.entk.ee/

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus –  http://www.ank.ee/
Usaldustelefon E, K 19.00-23.00 – 485 7001

Järvamaa Infoportaal http://jarva.ee/

Olmemurede nõuanne ja laste hädaabi – 1345
Psühholoogiline kriisinõustamine – 6 314300
Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus MTÜ – 489 4310

ÜLDINE HÄDAABI 112