Projektid

 

Noortekeskuses tegeletakse väga palju projektitööga.

Lehel kuvatakse projektid 2016/2017 aastal.


Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot....

Murdepunkt

Projekti “Murdepunkt” rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine”. Programmi   viivad   üheskoos   ellu   Haridus-   ja   Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi  rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/   ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored. Rohkem infot projekti kohta: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.  EMP ja Norra toetusi...

Erasmus+

Erasmus+ programmi noorte valdkonna eesmärgid on Noorte võtmepädevuste arendamine, noorte aktiivne tegutsemine Euroopa demokraatlikus elus, tööturu oskuste ja pädevuste arendamine Kultuuridevahelise dialoogi edendamine, solidaarsuse kasvatamine, kaasatus (sh vähemate võimalustega noorte kaasatus) Noorsootöö kvaliteedi tõstmine, koostöö edendamine noorsootöö ja teiste valdkondade vahel (tööturg, haridus jm) Teadmus- ja tõenduspõhise noortepoliitika arengu toetamine, valdkonna poliitikate kujundamine, mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamine Rahvusvahelise noorsootöö tugevdamine Erasmus+ programmi teostab oma eesmärke läbi projektitoetuste. See tähendab, et rahastatakse just neid projekte, mis aitavad oma tegevustega kaasa nimetatud eesmärkide saavutamisele. http://www.noored.ee

PickUp- Briti Eri!

Projektikonkursi raames toetatakse kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimist. Toetuse alla kuuluvad kaks erinevat tegevusformaati- noortelt noortele huvitegevuse käimalükkamine ja kogukonda mõjutavate tegevuste korraldamine. Tegevuste sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 5- liikmelise grupi, lisaks nende tugiisikud, mentorid ja juhendajad. Oluline fookus on erinevate keele- ja kultuuritaustaga noorte ühistegevusel. Projektikonkursi „PickUp- Briti Eri“ eesmärk on toetada erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi ja arendavad ettevõtlikkust Toetuse pälvisid enim ”laike” saanud ideed. Paide...

Nopi Üles - lõimumis eri projekt "Paide köök"

  Noorte aktiivgrupp veab projekti “Paide köök”, mille raames kutsutakse erinevaid välismaalasi aasta lõpuni  Paide Avatud Noortekeskusesse kokandusringi läbi viima. Ühiselt süüa tehes tutvutakse erinevate maade kultuuri ja tavadega. Külalised tulevad Indiast, Venemaalt, Hispaaniast ja teistest kohtadest. Külalisi otsitakse Paidesse elama kolinud inimeste hulgast.

Noorte Tugila

Noorsootöötajad pakuvad noortekeskuste juurde loodud Noorte Tugilates individuaalset nõustamist ja abi 15-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Muu hulgas aidatakse noortel luua kontakte nii haridusasutuste, tööandjate kui ka organisatsioonidega. Noor osaleb programmis kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul. Tugilad tegutsevad hetkel 25 noortekeskuse juures kõikjal Eestis. Aprillis lisandub veel 15 keskust.   Programmi sisulise juhi Kerli Kõivu sõnul on tegemist mahukaima noortele suunatud riikliku noortekeskuste programmiga Eesti ajaloos. “Toe rahaline maht 3,1 miljonit eurot võimaldab individuaalselt läheneda kuni 2800 noore inimese muredele...

TEIP

TEIP ehk tervist edendava idee projekt on Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt alates 2004. aastast korraldatav projektikonkurss 12–19aastastele noortele, et innustada noori mõtlema tervislikele eluviisidele ja tervist rohkem väärtustama.   Paide Avatud Noortekeskus viib läbi projekti, mis kannab nime  “Kiiver on khuul!”. Projekti käigus loovad noored videoklipi, kus reklaamitakse kiivri kandmist ekstreemspordis. Vide tehakse Paide avatud Noortekeskuse skatepargis. Hiljem jagatakse reklaamklippi sotsiaalmeedias, kuna läbi selle jõuab info kõige kiiremini noorteni. Projekti raames toimub skatevõistlus ning ohutuspäev, mis propageerib kiivri kandmist!