Võimalused

Paide Avatud Noortekeskus on loodud kohalikele noortele vaba-aja veetmise eesmärgil.

Paide Avatud Noortekeskuses on kaetud erinevad noorsootööd puudutavad valdkonnad.

Noortekeskuses tegeletakse väga palju projektitööga. Kirjutatakse erinevaid projekte noorte soovide ja ideede põhjal. Samuti osaletakse ANK-konkurssi tööd, TEIP-projektis jne. Noortekeskuse korraldada on ka ülelinnaline töömalev, kus osaleb keskmiselt 60-80 Paide linna noort ja erinevad laagrid.

Paide Avatud Noortekeskuse üks suund on rahvusvaheline noorsootöö. Üks-kaks korda aastas osaletakse noortevahetustes. Samuti käiakse õppereisidel, kuhu on kaasatud Järvamaa noored, näiteks tutvumas Europarlamendiga. Ka noorsootöötajad osalevad rahvusvahelistel koolitustel ning koostööreisidel.

Noortekeskus on toeks noorte osaluskogude juures – noortekeskuse all on Paide linna noortevolikogu ning majas toimuvad ka Järvamaa Noortekogu koosolekud. Oleme koostööpartnerid kõikide sündmuste ja tegevuste juures, mida nimetatud osaluskogud korraldavad.

Tegeletakse ka erinoorsootööga, mis kaasab noori ühiskondlikku ellu. Projektid on suunatud kuni 26-aastaste noorteni.

2015 aastast on Paide Avatud Noortekeskus ka noorteinfo keskus Järvamaal, kes koondab Järvamaa noorsootöötajaid, korraldab koolitusi ja infopäevi ning jagab igapäevaselt ka Järvamaa noortele neid puudutavat informatsiooni.

2015 aasta suvel avati Paides skatepark, mis on suunatud ekstreemspordihuvilistele noortele üle kogu Eesti. Toimuvad ekstreemspordivõistlused ning skatepark on avatud noortele igapäevaselt olenevalt ilmastikust. Tänase päeva seisuga külastab noortekeskust päevas keskmiselt 50 noort. Suvelaagrites arvestades töömalevat keskmiselt 100 noort.

Noortekeskuses on tasuta Wifi ühendus.

08012016-_MG_4232

12657847_1023963104308451_7171535578464666127_o

 

 

 

 

 

 

12736534_10208781095710036_1923489657_o