Paide sise-skatepargi projekteerimine ja ehitus.

 

Paide Avatud Noortekeskus kuulutab välja pakkumusmenetluse lihtsustatud korras
„Paide Avatud Noortekeskuse Sise- skatepargi projekteerimise ja ehitaja” leidmiseks,
eesmärgiga kasutada säästlikult ja ratsionaalselt Paide linna rahalisi vahendeid ning sõlmida
sise-skatepargi projekteerimise ja rajamise hankeleping.

Hankega saab tutvuda Paide linna kodulehel siit.

                ___________________________________________________________________________