Noorte Tugila

Noorsootöötajad pakuvad noortekeskuste juurde loodud Noorte Tugilates individuaalset nõustamist ja abi 15-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Muu hulgas aidatakse noortel luua kontakte nii haridusasutuste, tööandjate kui ka organisatsioonidega. Noor osaleb programmis kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul. Tugilad tegutsevad hetkel 25 noortekeskuse juures kõikjal Eestis. Aprillis lisandub veel 15 keskust.

 

Programmi sisulise juhi Kerli Kõivu sõnul on tegemist mahukaima noortele suunatud riikliku noortekeskuste programmiga Eesti ajaloos. “Toe rahaline maht 3,1 miljonit eurot võimaldab individuaalselt läheneda kuni 2800 noore inimese muredele aastas, toetades neid õppimise juurde naasmisel või tööelu alustamisel. Rahastus on tagatud 2018. aasta lõpuni. Õppimise või töötamisega hõivamata noorte motivatsioon ise lahendust otsida võib olla madal, mistõttu palun nii vanematel, sõpradel või lihtsalt kaaskodanikel märgata kogukonnaelust eemale jäänut ning soovitada tal kodukoha Noorte Tugilaga ühendust võtta,” sõnas Kõiv.

Noorte Tugila juhi Heidi Paaborti sõnul on selline projekt ühtaegu vajalik ja teisalt ka tulemuslik. “Meie varasemate kogemuste põhjal julgen öelda, et noorsootöötaja on tänasel päeval noorte usaldusisikuks, kellega julgetakse oma muresid ja rõõme jagada. Noortekeskuse tegevuste kaudu avardub noore mina-pilt. Vähem olulised ei ole ka lisanduvad teadmised ja kogemused ning loodud kontaktid või uute võimaluste märkamine.” märkis Paabort.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

 

Noorte Tugila: http://www.tugila.ee

Järvamaa Noorte Tugila: https://www.facebook.com/J%C3%A4rvamaa-Noorte-Tugila-1690355394520859/?fref=ts

 

Projekti juht Paide Avatud Noortekeskuses: Reima Nõmmik

Lisainfo:EL_Sotsiaalfond_horisontaal12541056_10208684489092750_7212681825837632544_n

Kerli Kõiv

Noorte Tugila programmi sisuline juht

Eesti ANK

telefon 5808 41 01

kerli.koiv@ank.ee

index1

Heidi Paabortindex

Tugimeetme juht

Eesti ANK

telefon 5809 10 10

heidi.paabort@ank.ee

Koostas: Grete Landson; grete@ank.ee