PickUp- Briti Eri!

Projektikonkursi raames toetatakse kogukonna arengule suunatud noorte omaalgatuste elluviimist. Toetuse alla kuuluvad kaks erinevat tegevusformaati- noortelt noortele huvitegevuse käimalükkamine ja kogukonda mõjutavate tegevuste korraldamine.

Tegevuste sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 üle Eesti, kes on moodustanud vähemalt 5- liikmelise grupi, lisaks nende tugiisikud, mentorid ja juhendajad. Oluline fookus on erinevate keele- ja kultuuritaustaga noorte ühistegevusel.

Projektikonkursi „PickUp- Briti Eri“ eesmärk on toetada erineva keele- ja kultuuritaustaga noorte omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Nimetatud konkursi kaudu omandavad noored uusi oskusi, saavad uusi kogemusi ja arendavad ettevõtlikkust

Toetuse pälvisid enim ”laike” saanud ideed.

Paide Avatud Noortekeskuse noored korraldasid projekti raames DJ koolitussarja, mille raames juhendaja Silver-Taavi Kaljula õpetas noortele helitehnika kasutamist. Toimusid peod Sõbrapäeval ja Naistepäeval.

https://www.facebook.com/pg/Paide-Avatud-Noortekeskus-451406584897442/photos/?tab=album&album_id=1366692956702129

anklogo british-council-logo-2-color-2-page-001-hr